0492 - 592455 | keuze 2

Dit keer aandacht voor de volgende situaties
A) Ingebedde bal
B) Bal spelen op de green

A) Ingebedde bal (regel 16.3)
Je bal ligt ingebed in de semi rough, vlak naast de fairway. Wat te doen?
A) Je stelt eerst vast of de bal inderdaad is ingebed (zie afbeelding).
B) Als dat zo is, krijg je in het ‘algemene gebied’ een vrije drop.
C) Je bepaalt het referentiepunt direct achter de bal. Als je vervolgens de dropzone bepaalt - vrije drop, dus een stoklengte - kan een deel van de dropzone op de fairway zijn. Dan mag je op de fairway droppen.

Wanneer ligt de bal ingebed?
Wanneer een deel van de bal (ingebed in zijn eigen pitchmark) zich bevindt onder het grondoppervlak. Het kan zijn dat de bal de grond niet raakt.

 S07a Embedded ball

Bal op de green (regel 14)
Je hebt de bal op de green met een putterkoplengte opzijgelegd. Als je dan gaat putten vergeet je de bal terug te plaatsen.
Wat is de consequentie:
* Je hebt de bal van de verkeerde plaats gespeeld; je moet 2 strafslagen bijtellen. Je hoeft de bal niet opnieuw van de oorspronkelijke plaats te spelen omdat je geen ‘ernstige overtreding’ hebt gemaakt.

Bal terug in het spel brengen op de green (regel 14.4)
Je hebt je bal gemarkeerd op de green en rolt deze een stukje opzij. Als je aan de beurt bent speel je de bal vanaf die plek. Wat nu?
* Omdat je de bal hebt gemarkeerd en weggerold is, is de bal niet meer in het spel. Je hebt dus een bal gespeeld die niet meer in het spel is. Je moet 2 strafslagen bijtellen en je fout herstellen door de bal van de oorspronkelijke plaats te spelen.
Doe je dat niet: diskwalificatie.