0492 - 592455 | keuze 2

S07a Verkeerde bal

Verkeerde bal
Je speelt een bal en deze belandt in een gebied met struiken of hoge rough. Je verwacht dat je deze bal niet zult vinden. Vervolgens speel je een provisionele bal. Bij aankomst op de plaats van de oorspronkelijke bal vind je je eerste bal. Echter, je vindt de bal onspeelbaar. Volgens regel 19 heb je drie opties voor het ontwijken:

* je mag terug naar de plaats, van waar je de oorspronkelijke bal hebt gespeeld
* je mag recht naar achteren – op de lijn die loopt vanaf de hole door de te ontwijken plaats – een dropzone bepalen en vandaaruit spelen
* je mag zijwaarts ontwijken; binnen 2 stoklengtes vanaf het referentiepunt (de plaats waar de bal ligt)
Je moet in alle gevallen een strafslag bijtellen.

Maar….. bij optie 2 en 3 ligt de bal opnieuw onspeelbaar; je besluit om verder te spelen met je provisionele bal en telt 2 strafslagen (namelijk ‘straf en afstand’) op bij je score.
Mag dit: nee!
Je speelt dan een bal van de verkeerde plaats. Speel je dan toch door met deze bal, herstel je de fout niet en sla je dan af op de volgende hole dan word je – in een strokeplay-wedstrijd - gediskwalificeerd (regel 6.3c).

Abnormale baanomstandigheid
Je speelt een bal en deze ligt op een pad of in een GUR. Dat zijn abnormale baanomstandigheden. Je wilt deze ontwijken met een vrije drop.
Dat mag; je moet dan het ‘dichtstbijzijnde punt’ bepalen (regel 16.1). Je dropt dan een bal in een dropzone die wordt bepaald op basis van dit punt.
De dropzone wordt begrensd door een stoklengte. Het kan gebeuren dat het ‘dichtstbijzijnde punt’ in de struiken ligt die naast de het pad of de GUR of een vast obstakel staan.
Dan kun je pech hebben, want dat is het punt van waaruit de dropzone wordt bepaald.
Wanneer je dan toch maar vanuit de dropzone van een ander punt een bal speelt, speel je vanaf een ‘verkeerde plaats’; daarbij bega je een ‘ernstige overtreding’; wederom diskwalificatie.

Wat mag je:
* spelen zoals de bal ligt. Dit mag niet, als een plaatselijke regel niet toestaat vanuit een GUR te spelen
* de bal onspeelbaar verklaren; ontwijken volgens regel 19. Je moet wel een strafslag bijtellen.