0492 - 592455 | keuze 2

Hole 6 Sprookjesbaan

Je slaat af op hole 6. De bal belandt achter in het bos/de struiken aan de linkerkant. Je vindt de bal niet binnen de toegestane tijd (3minuten); je claimt dat hij dan wel in de hindernis ter hoogte van de 150m-paal terecht zal zijn gekomen en de situatie dus mag oplossen volgens regel 17.

Is dat juist: nee, het is een verloren bal – het is namelijk niet ‘bekend of praktisch zeker’ dat de bal in de hindernis ligt.

Je moet dus terug naar de plaats van waar je de bal hebt geslagen en een strafslag bijtellen (regel 18.2b).


Hole 6 SprookjesbaanHet kan ook zijn dat Je de bal ziet landen in die hindernis ter hoogte van de 150m-paal aan de linkerkant. Je mag dan de situatie oplossen volgens regel 17. Het is een ‘rode hindernis’; je hebt drie mogelijkheden tot ontwijken:

1) Met ‘slag en afstand’; dus terug naar de plaats van waar je de bal hebt geslagen

2) Recht naar achteren (op de lijn die vanaf de hole door het punt waar de bal de grens van de hindernis heeft gekruist); bepaal je referentiepunt en de dropzone van één stoklengte.

3) Zijwaarts ontwijken. Het referentiepunt is dan het punt waar de bal de grens van de hindernis heeft gekruist; de dropzone wordt bepaald door 2 stoklengten vanaf dat referentiepunt.

In alle gevallen moet je een strafslag bijtellen.


Wat mag niet:
bijv. als referentiepunt de afstandspaal van 150m nemen en dan de dropzone bepalen, waardoor je geen belemmeringen meer tegenkomt. In een wedstrijd word je dan gediskwalificeerd omdat je een ernstige overtreding begaat: het levert je namelijk een duidelijk voordeel op ten opzichte van het spelen vanaf de juiste plaats.

Hole 16 Libellenbaan

Ook daar belandt de bal nogal eens in de hindernis.

* Belandt de bal links in de hindernis, dan is er feitelijk maar één oplossing; zijwaarts ontwijken binnen twee stoklengten van het referentiepunt (het punt waar de bal de hindernis heeft gekruist).

* Belandt de bal over de hindernis rechts in het water: dezelfde oplossing.

* Belandt de bal recht vooruit of iets meer links in de hindernis, dan heb je vaak alle drie de mogelijkheden.
Echter: Kies je ‘recht naar achteren’ dan ligt het referentiepunt op de lijn die vanaf de hole door het punt waar de bal de grens van de hindernis heeft gekruist. In een aantal gevallen is dat niet aantrekkelijk. Drop je dan niet in de droppingzone binnen 1 stoklengte, dan speel je vanaf de verkeerde plaats en maak je waarschijnlijk een ‘ernstige overtreding’.

Kiezen voor zijwaarts ontwijken is ook niet altijd aantrekkelijk omdat je dan wel eens ‘downhill’ kunt liggen.