0492 - 592455 | keuze 2

S08a Droppen

Droppen
Tijdens een ronde moet je nogal eens een bal droppen! Een correcte drop doe je vanaf kniehoogte! Eigenlijk niet zo gemakkelijk als voorheen van schouderhoogte; het voordeel is wel dat de bal minder vaak wegrolt en je dan opnieuw moet droppen.

S08b DroppenVergeet je echter te droppen van kniehoogte, dan moet je opnieuw droppen, want je hebt niet correct gedropt. Dus opnieuw, maar dan wel van kniehoogte; dat mag je, indien nodig, zonder straf herhalen.
Vind je dat niet nodig en misschien maar onzin en speel je de bal na deze verkeerde drop, dan volgt straf:
* Speel je de bal dan vanuit de droppingzone: één strafslag
* Speel je bal dan van buiten de droppingzone: algemene straf.
(Zie: Regel 14.3b(2) Interpretaties).

Onspeelbare bal en droppen
S08c Droppen* Je bal ligt onder een struik en je verklaart de bal onspeelbaar. Je besluit om de bal te droppen in de dropzone, bepaald door 2 stoklengten.
* Je dropt per ongeluk de bal buiten de dropzone; je moet opnieuw droppen, maar je wilt nu van optie veranderen: ‘in een rechte lijn naar achter’ want dat lijkt eigenlijk een betere optie.
Dat mag, want je hebt geen correcte drop gedaan.
* Je dropt de bal binnen de dropzone, maar je bal rolt eruit.
Je mag nu niet van optie veranderen want je hebt correct gedropt. Wil je dan alsnog een andere optie kiezen, dan moet je de gedropte bal opnieuw onspeelbaar verklaren.

Een vrije drop: ja of nee?
S08d MarkeringspaaltjeMarkeringspalen zijn op de meeste banen ‘vaste obstakels’ en behoren tot de ‘abnormale baanomstandigheden’; als ze een belemmering vormen voor je slag mag je deze bijna altijd ontwijken, maar niet altijd.
Je bal ligt in een ‘hindernis’ bij een markeringspaal en belemmert je volgende slag.
In dit geval mag je de bal zonder straf spelen zoals hij ligt
Van buiten de hindernis spelen door met een strafslag te ontwijken.
(Regel 16.1a)


De HaReCo