0492 - 592455 | keuze 2

* Uitwerpselen van eenden/ganzen

S09a HaReCo Ganzen 02aOp met name de Libellenbaan bivakkeren vele eenden/ganzen. De uitwerpselen liggen op vele plaatsen en zijn nogal eens hinderlijk.
Wat kunnen we doen, als we daar last van hebben?

Uitwerpselen van vogels en andere dieren zijn ‘losse natuurlijke voorwerpen’ en mogen dus volgens regel 15.1 verwijderd worden. Maar als je er ‘echt’ last van hebt - je bal ligt op of tegen een uitwerpsel – dan heb je maar 2 mogelijkheden:
1) Je speelt de bal zoals hij ligt
2) Je verklaart je bal onspeelbaar en ontwijkt de situatie volgens regel 19.2; je krijgt wel een strafslag!
Je mag natuurlijk wel proberen de uitwerpselen te verwijderen; maar als je daarbij je bal aanraakt/beweegt, krijg je één strafslag volgens regel 9.4.

* Een gat van een dier

S09b HaReCo Fairwayschade 01a‘Een gat van een dier’ is een abnormale baanomstandigheid. In de huidige regels gaat het niet alleen om ‘gravende dieren’ maar om alle dieren. Dus ook om gaten, gegraven door vogels, bijvoorbeeld kraaien die op zoek zijn naar emelten/engerlingen.

Ontwijken “ja of nee”
Of je volgens regel 16.1 mag ontwijken hangt af waar je bal ligt.
A) Als bal niet ondergronds ligt, bepaalt de ligging van de bal of het ‘duidelijk onredelijk’ is om de bal te spelen. Alleen in dat geval mag je zonder straf ontwijken volgens regel16.1.
B) Als de bal wel ondergronds ligt en de ingang van het gat ligt zodanig dat het duidelijk onredelijk is om de bal daar te spelen, mag je niet ontwijken zonder straf.
C) Als het (bijna) zeker is dat de bal in een gegraven gat is verdwenen dan bepaalt de plek waar de bal ligt waar het referentiepunt is. Het kan zijn dat het hol doorloopt buiten de baan of onder een vast obstakel. In die gevallen ligt de bal ‘buiten de baan’ of in een ‘vast obstakel.
D) Als het niet (bijna) zeker is dat de bal in het gat is gerold en je de bal niet kunt vinden, is het een ‘verloren’ bal. Je moet dan dus terug naar de plaats van waar je de bal hebt gespeeld en moet een stafslag bijtellen.

N.B. Regel 16.1 en de Clarification 16.1a(3)3 en 16.1b/1 behandelen deze situatie.