0492 - 592455 | keuze 2

Bij het spelen van hole 2 van de Sprookjesbaan of van hole 5 van de Old Course belandt je bal in de bunker. Je maakt vervolgens een correcte slag in de bunker, maar hij belandt onder de rand van dezelfde bunker. Je besluit uiteindelijk de bal onspeelbaar te verklaren.

Je hebt 4 opties:

S07a Hoe hoort het 31) Je dropt de bal op de plaats in de bunker van waar je de laatste slag hebt gedaan; je krijgt één strafslag

2) Je dropt de bal in de bunker op de lijn die van de hole recht door de plek van de bal naar achteren loopt; de bal moet binnen de dropzone (één stoklengte) tot stilstand komen. Je krijgt één strafslag

3) Je dropt de bal in de bunker zijwaarts binnen de dropzone van 2 stoklengtes. Je krijgt één strafslag.

4) Je dropt de bal buiten de bunker op de lijn die van de hole recht door de plek van de bal naar achteren loopt; de bal moet binnen de dropzone (één stoklengte) tot stilstand komen. Je krijgt twee strafslagen.

N.B. Drop je bal niet op de juiste manier: door de bal bij optie 2 en 4 niet op de lijn te droppen, maar ergens binnen de dropzone, dan speel je van de verkeerde plaats en krijg je dus de ‘algemene straf’: bij matchplay verlies van de hole, bij strokeplay (en dus ook in een stableford-wedstrijd) twee strafslagen.

 

Wat mag je wel en wat mag je niet in een bunker voordat je de bal gaat spelen?

S07b Hoe hoort het* Je mag wel:

- Losse natuurlijke voorwerpen zoals stenen, takjes, bladeren verwijderen; maar daarbij mag de bal niet bewegen!

- Losse obstakels verwijderen, zoals plastic zakjes

- Leunen op je club of de bunker aanharken; zorg daarbij dat je de omstandigheden voor het spelen van je bal niet verbetert!

* Je mag niet:

- Met je hand of je club opzettelijk het zand aanraken om het te testen

- Met je club het zand raken bij een oefenswing

- Met je club het zand aanraken voor of achter de bal voor het spelen van de bal

- Het zand raken met je club in de backswing!

Je vindt de regels voor het onspeelbaar verklaren van je bal in de bunker in regel 19.3 en voor wat wel en niet mag in de bunker in regel 12.2a en 12.2b.