0012 345 6789
office@insightfx.com
64184 Graham Place

Een warme aanbeveling op een kille, druilerige dag.

Buiten, een extreem natte golfbaan, waardoor de helft van deze golf/bridgedag letterlijk en figuurlijk in het water viel, maar binnen, een warm welkom van gastvrouw en gastheer Eveline en Ton van Wayenburg. Zij hebben 40 leden weten te mobiliseren voor een bridgemiddag met een goed verzorgde lunch van Toon. Deze keer een overheerlijke goulash soep met rijk gevulde en belegde broodjes.

Nieuwe commissie Baanbezetting: wat doen zij eigenlijk?

Vanaf 1 januari 2020 hebben we een nieuwe commissie op onze golfbaan. Dit is de commissie baanbezetting die is ontstaan als uitwerking van één van de afspraken bij het vaststellen van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen Gulbergen BV en Golfclub De Gulbergen. In dit bericht worden de achtergronden van deze commissie kort uit de doeken gedaan. Zo weet iedereen wat de taak en rol van deze commissie is.

Waarom deze commissie?
Deze commissie is opgezet om erop toe te zien dat de verdeling van de starttijden tussen de verschillende gebruikers van onze baan op een goede en eerlijke manier plaatsvindt. In de praktijk van alle dag merken we hier niet zo veel van. Immers tot nu toe is de baan nog niet volledig bezet. Maar met het oog op de toekomst (streven naar hogere baanbezetting) én om vanaf nu te komen tot een eerlijke verdeling van de starttijden, is deze commissie in het leven geroepen. De commissie zal er nauwlettend op toezien dat de verdeling van de starttijden tussen alle gebruikers op een correcte wijze nu en in de toekomst plaatsvindt. Een belangrijke extra taak die voor ons allemaal van belang is.

S02a Golfclub 1

Op 5 november vond de informatieavond plaats die, vanwege de nieuwe gebruiksovereenkomst met Gulbergen BV, door het bestuur van de vereniging werd georganiseerd. Tijdens de informatiebijeenkomst is door de voorzitter een toelichting gegeven op de nieuwe overeenkomst, de achtergrond daarvan en de gevolgen voor de leden. Zo’n 130 leden hebben de bijeenkomst bezocht. Als bestuur zijn wij heel blij met deze grote opkomst. Vooral omdat we er alles aan doen om alle leden zo goed mogelijk te informeren over de inhoud van de nieuwe overeenkomst en de gevolgen daarvan voor de leden. Op 3 december tijdens de eerstkomende Algemene Ledenvergadering brengen we de overeenkomst in stemming. Als de meerderheid van de dan aanwezige leden instemt, dan gaat de nieuwe overeenkomst per 1 januari 2020 in.

Met het aangaan van de nieuwe overeenkomst leggen we nieuwe afspraken vast die samenhangen met het gebruik van de golfbaan. Al eerder deelden we alle inhoudelijke informatie over de nieuwe overeenkomst, waaronder het samenvattende bulletin dat te vinden is op het gesloten deel van de website. Ook hebben we met jullie een film gedeeld waarin de voorzitter uitleg geeft over de inhoud van de overeenkomst. De overeenkomst en alle bijbehorende regelingen zijn te vinden op het gesloten deel van de website. Daaraan is na de bijeenkomst van 5 november ook de Powerpoint presentatie toegevoegd, die door onze voorzitter is toegelicht tijdens de informatieavond.

Tijdens de informatiebijeenkomst hebben we nog stilgestaan bij de belangrijkste onderdelen van de overeenkomst. Denk hierbij aan de tarieven van speelrecht, de kortingsregeling voor bestaande leden, de nieuwe lidmaatschapsvormen, kwaliteit van de baan en verdeling van het speelrecht tussen Gulbergen BV en de golfvereniging.

Nadat de voorzitter alle punten had doorgesproken was er ruimte voor het stellen van vragen. Deze vragen zijn samengevoegd in het document ‘Vragen tijdens de informatieavond'. Ook dat document is inmiddels toegevoegd aan het alleen voor leden toegankelijke gedeelte van de website. Goed om te weten dat ook de schriftelijke vragen, die het bestuur voor en na de informatieavond heeft ontvangen, zijn toegevoegd.

 

Vanaf 2020 is de volgende kortingsregeling op het speelrecht van toepassing op het lidmaatschap voor Alle Banen:

  • kortingsregeling VOA leden die op 1 januari 2020 lid waren: 3% tot 10%, afhankelijk van duur lidmaatschap op 1 januari van het contributiejaar.
  • Kortingsregeling VOA leden die na 1 januari 2020 lid werden: 0% tot 10%, afhankelijk van duur lidmaatschap op 1 januari van het contributiejaar.
    (voorbeeld: als op 1 januari van het contributiejaar de duur van het lidmaatschap 3 volle jaren is, gaat de kortingstabel voor deze VOA leden van 0% naar 3%).