0012 345 6789
office@insightfx.com
64184 Graham Place

Tijdens de drukbezochte en gezellige Nieuwjaarsreceptie op zondag 7 januari hebben we het nieuw jaar ingeluid. Bij binnenkomst werden we verwelkomd door Toon en Lenie met een glas champagne (waarvoor dank).

01a Site Beste golfers 1aTevens werden die middag de beste golfster, golfer en beste jeugdgolfer of golfster bekend gemaakt. Dit waren:

  • Beste Golfster van 2017:
    • Daphne Zeedijk met een verbetering van 46% (handicap van 12,6 naar 6,8)
  • Beste Golfer van 2017:
    • Gerard van der Putten met een verbetering van 29,5% (handicap van 8,8 naar 6,2)
  • Beste Jeugdspeler van 2017:
    • Lauren van Tits met een verbetering van 27% (handicap van 28,5 naar 20,8)

We willen deze speelsters en speler nogmaals van harte feliciteren.
Op de foto zien we naast voorzitter Michaël Munnich (vlnr) Daphne, Lauren en Gerard.

Onlangs heeft de NGF een contract gesloten met Raw Milk, een Deens software-bedrijf, gespecialiseerd in on-line ledenraadpleging bij golfclubs in meerdere Europese landen.

In korte tijd hebben in Nederland ruim 40 verenigingen zich aangemeld. Ook het bestuur van onze vereniging heeft besloten dit initiatief te omarmen. Deelname bespaart niet alleen heel veel tijd en energie, maar biedt ook het voordeel van “benchmarking”: het vergelijken van ons resultaat met de resultaten van andere verenigingen, waardoor o.a. ruimte voor verbetering snel zichtbaar wordt.

Om de vier maanden benadert Raw Milk een derde van ons ledenbestand met een Nederlandse vragenlijst. Na verloop van een jaar hebben dus alle leden een vragenlijst ontvangen. Dit proces herhaalt zich jaarlijks.

De eerste ronde zal begin oktober a.s. plaatsvinden. Het bestuur zal de uitkomsten delen met de leden tijdens een vast terugkerend agendapunt op onze de ALV’s en op de website. In overleg kunnen de uitkomsten leiden tot bijstelling van ons Beleidsplan en/of nieuwe actiepunten in het Bestuurlijk Jaarplan. Ook de Beheer Maatschappij (BM) heeft besloten deel te nemen aan dit NGF-initiatief. De BM richt zich op twee doelgroepen: de leden van de Business Club en greenfeespelers.

Uiteraard nodigt het bestuur alle leden van harte uit om, in ons aller belang, deel te nemen aan dit nieuwe initiatief.