0012 345 6789
office@insightfx.com
64184 Graham Place

Tijdens de strokeplay-kampioenschappen zijn traditiegetrouw de teams, die dit jaar in de NGF-competitie kampioen zijn geworden, officieel gehuldigd door het bestuur.

Nog nooit in de historie van onze club moest de voorzitter niet 2 teams, wat wel eens voorkwam, maar liefst 4 teams huldigen!

De Gulbergen kampioensteams: dames sr. 18 holes met captain Ria Swinkels - dames sr. 3 met captain Marianne Engels - dames 1 met captain Eline van der Linde - heren 1. 27 holes met captain Louis van den Bogaard ontvingen niet alleen lovende woorden van de voorzitter, maar ook een fors uitgevallen Gulbergen-NGF-kampioensmedaille.

Dames 1 Dames sr. 3
   

Op een mooie zomer zondagavond 23 juni……..
stonden er 30 enthousiaste leden klaar om deel te nemen aan de Mid Zomer wedstrijd  'Golf en More'.

Een heerlijke zomeravond met ontspannen golfen was het idee van de WeCo waarbij ook enkele Old Course leden meespeelden.

Iedereen speelde individueel stableford met handicap verrekening maar met niet meer dan 4 STOKKEN (inclusief de putter.) Vooraf werd er dan ook al druk overleg gevoerd wat de beste keus zou zijn.

We starten om 18.00 uur met een shotgun op de libellebaan.

Het werd een erg leuke wedstrijd met een veel gehoorde opmerking dat je eigenlijk aan 4 stokken genoeg hebt om goed te golfen.

En dan de prijswinnaars:

1. Geerda Tindemans
2. Judith Tesser
3. Annie van de Heijden

Na de prijsuitreiking was er een heerlijk satébuffet verzorgd door De Hooghe Berg.

Het werd nog een gezellig samenzijn tot laat op het terras.


De WeCo

IMG 1140 IMG 1137 IMG 1139
De prijswinnaars
Vlnr: Geerda, Judith, Annie
'Nabespreking' van de wedstijd met een heerlijke satébuffet

Medische verklaring gewijzigd
De aanvraagprocedure voor het medisch lidmaatschap is enigszins aangepast. Het gaat dan om de eis om een medische verklaring te overleggen bij een aanvraag. De eigen arts van een lid mag op grond van zijn beroepsregels geen medische verklaring meer afgeven (dat mag alleen een onafhankelijk arts nog doen). Daarom hebben we in overleg met Gulbergen B.V. de eisen voor een aanvraag gewijzigd. 

Wij vragen geen medische verklaring meer op voorhand, maar vragen aan het betreffende lid om een aanvraag voor een medisch lidmaatschap zodanig toe te lichten en te onderbouwen dat de ledenadministrateur in principe de redelijkheid van de aanvraag kan beoordelen. 

Die onderbouwing kan bijvoorbeeld een oproep zijn van een ziekenhuis voor een operatie, of een afsprakenkaart met een specialist.  Afhankelijk van de individuele situatie zijn ook andere onderbouwingen denkbaar. Dit alles in overleg met de ledenadministrateur.  
De essentie van het medisch lidmaatschap blijft onveranderd; een lid komt daarvoor in aanmerking als hij of zij om medische redenen tenminste 6 maanden niet zal kunnen golfen. De termijnen voor een aanvraag zijn ook niet gewijzigd. Wij verwijzen daarvoor naar de website (www.golfdegulbergen.nl/nl/golfclub/lidmaatschappen)

In geval van twijfel bij de ledenadministratie wordt het verzoek met de onderbouwing voorgelegd aan het bestuur die dan samen met Gulbergen B.V. (de rechthebbende partij voor het speelrecht) een besluit neemt over de aanvraag. In dat geval kan in incidentele gevallen gevraagd worden om een medische verklaring, die dan bij een door het bestuur aangewezen arts moet worden gevraagd. De kosten hiervan worden door de vereniging betaald. 

Bezwaarprocedure
Indien het besluit op de aanvraag (door ledenadministrateur dan wel door bestuur in samenspraak met Gulbergen B.V.) negatief is, dan kan de aanvrager bezwaar aantekenen bij het bestuur, die dat beoordeelt in overleg met Gulbergen B.V.. Een bezwaar moet worden ingediend met overlegging van een medisch verklaring van een onafhankelijke arts. Indien het bezwaar wordt toegekend vergoedt de vereniging de kosten van deze verklaring. Indien het bezwaar niet wordt toegekend dan zijn de kosten van de verklaring voor eigen rekening van het lid. Bij de beoordeling van het bezwaar zal het oordeel van de arts uiteraard leidend zijn.

Privacy
Op grond van de privacyregels vernietigen wij direct na het besluit op een aanvraag alle correspondentie en stukken over de aanvraag. Wel wordt het in de ledenadministratie geregistreerd als er sprake is van een medisch lidmaatschap (omdat daar de vrijstelling van het speelrecht mee samenhangt). Deze registratie geldt als bewijs dat een aanvraag is gedaan en positief is beoordeeld.  De medische situatie zelf wordt dus nergens geregistreerd.

Overgang naar Old Course vanuit medisch lidmaatschap
Medische leden die vanwege hun medische situatie niet meer kunnen golfen op de grote baan, maar nog wel op de Old Course en om die reden willen overstappen naar een lidmaatschap voor de Old Course, moesten tot nu toe wachten tot 1 januari van het volgende jaar en bleven dan veelal tot dat moment medisch lid. Voor deze leden passen wij in overleg met Gulbergen B.V. deze regel aan. 
Medische leden die niet meer op de grote baan kunnen golfen en om die reden willen overstappen naar de Old Course mogen dat tussentijds gedurende het jaar doen, per de 1evan de maand volgend op het verzoek.  Er is een restrictie: als er een wachtlijst geldt voor de Old Course zal deze ook gelden voor deze situatie. 

Op 14 oktober 2018 is het weer zover. Dan vindt de strijd om de jaarlijkse presidentscup plaats. Deze wedstrijd is traditioneel het sluitstuk van ons golfseizoen. Als voorzitter van onze vereniging daag ik jullie allemaal van harte uit om het in deze sportieve golfwedstrijd tegen mij op te nemen. Hoeveel van jullie weten mij in deze vossenjacht te verslaan? Ik vind het een enorme uitdaging om zoveel mogelijk leden achter mij te laten.

Presidentscup 01aVorig jaar was dat 55% van de leden. Lukt dat dit jaar weer, of zijn er nu meer jagers met een betere score? Ik weet dat jullie graag deze cup willen winnen.

Wie, o wie gaat dit jaar met deze eervolle prijs aan de haal? Uit mijn invalbeurt van vorig jaar als vice-voorzitter herinner ik mij heel goed dat het knap lastig is om een goede score neer te zetten. Ik speel immers tegen iedereen. Zie dan maar eens lekker rustig en relaxt te spelen. Dat vergt nogal wat van mijn zenuwen. En hoe meer deelnemers, hoe groter de druk…… Dus pak de handschoen op en doe mee met deze clubklassieker.

Schrijf je vanaf 16 september 2018 via de website in. Ik zie jullie graag in groten getale op de 14e oktober in ons clubhuis. Probeer “De Vos” dan maar eens op onze baan te verslaan…. 

Succes allemaal,

Michaël Munnich

Voorzitter Golfclub De Gulbergen (alias De Vos)

Op De Gulbergen zijn er in totaal 32 buggy’s / handicarts. Hiervan wordt graag en dankbaar gebruik gemaakt door onze leden. 

Een korte uitleg voor allen die gebruik wensen te maken van een handicart of buggy.

Handicarts

Tegen een relatief geringe vergoeding kan de handicart gerechtigde golfer zijn 9 of 18 holes spelen. Deze spelers kunnen, wanneer zij in het bezit zijn van een geldig handicartpasje, tegen een betaling van € 4 gebruik maken van een handicart voor de 9 of 18 holes Sprookjes- en/of Libellenbaan. 

Buggy’s

Wanneer een golfer de 19 holes (de Sprookjesbaan) niet wil of kan lopen, kan hij of zij gebruik maken van een buggy. De kosten van deze 9 holes buggy zijn slechts € 5. Men kan ook gebruik maken van een buggy voor de 18 holes Sprookjes- Libellenbaan. Het tarief hiervoor is € 17,50.

Met dit aantal van 32 handicarts en buggy’s kan De Gulbergen over het algemeen voldoen aan de vraag om de minder valide en de valide golfers te laten spelen tegen goedkope tarieven. Wanneer we naar andere golfbanen kijken, zien we al gauw tarieven voor 18 holes van € 25 of meer voor een valide speler.

09 1a Site Gebruik Handicart en buggys 01

Kosten en opbrengsten

De opbrengst van het gebruik van onze handicarts gaat naar de Stichting Handicart, naar De Gulbergen BV en naar de Buggy’s Commissie. Deze laatste onderhoudt met veel inzet en vakbekwaamheid al vele jaren vrijwel alle handicarts en buggy’s. Het zou goed zijn als het gebruik van een handicart of buggy altijd het gewenste bedrag zou opleveren. Dat kan alleen als er rechtmatig gebruik wordt gemaakt van de buggy of handicart.

09 2a Site Gebruik Handicarts en buggysDe praktijk

De praktijk leert ons dat voor het (gedeeltelijk) dekken van de kosten, de opbrengsten hard nodig zijn.  De praktijk leert ons ook dat gemakshalve een golftas op een handicart of buggy wordt geplaatst en vervolgens de speler de meeste holes meerijdt en soms loopt. Dit hoeft geen probleem te zijn, als er dan ook maar het reguliere bedrag voor betaald wordt. Dat laatste wil er blijkbaar nog wel eens bij inschieten en is bovendien ook minder eerlijk naar de leden die wel de gebruikelijke fee betalen. 

Vergeten vooraf te betalen; geen nood, achteraf je financiële verplichting voldoen is ook een sportieve oplossing. 

Conclusie

Als iedereen voor het gebruik van een handicart of buggy het juiste bedrag betaalt, zal deze unieke vervoersregeling bij De Gulbergen nog in lengte van jaren blijven bestaan.

Ton van Wayenburg
(Handicart consul De Gulbergen)